AİLE HUKUKU / BOŞANMA DAVALARI

Avukat Yusuf Tahtacı, Konya’da avukat arayanlar için boşanma davalarında Avukatlık Hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz , gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, tazminat talepleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı, evlat edinme, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların tamamının mahkeme önünde çözümünde veya taraflar arasında protokol ile uzlaşılmasında müvekkillerine hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Boşanma Avukatı, resmi nikah ile evlenmiş olan çiftlerin kanunlarda yer alan hükümlere bağlı olarak evliliğine son vermek istemesi ve bu isteğin aile mahkemesine taşınarak hakim tarafınca evliliğin sonlandırılmasına hukuki destek sunan avukatlara denir.

Boşanma hakkında ilgili hükümler medeni kanunda detayları ile ele alınmıştır. Boşanmanın mahkeme karşısında karşılık bulabilmesi için bir takım nedenlerin evlilikte meydana gelmiş olması gerekir. Bu nedenleri 4 Temel adımda toplayabiliriz.

 • İrade
 • Kusur
 • Temelden sarsılma
 • ElverişsizlikYukarıdaki ilkeler evlilik kavramını oluşturan ana unsurlardır. Söz konusu ilkelere ters düşen tüm konular boşanma sebebi olarak gösterilebilir.

İrade

İrade gösteren çiftler evliliği başlatan bireylerdir. Ortak karar alan çiftler kendi iradeleri ile başlattıkları evliliklerini yine kendi iradeleri ile bitirme hakkına sahiptir. Söz konusu irade ilkesini kullanarak evliliği bitirmek için çiftlerin ortak nokta da buluşarak bu isteklerini beyan etmeleri gereklidir. Çiftlerin birinin irade göstermesi ile irada ilkesine dayalı evlilik sonlandırılamaz.

Kusur

Eşlerin birinin diğerine karşı bir kusur işlemesi durumuna kusur ilkesi denir. Kusurlu olmayan eşin, kusurlu olan eşe dava açma ve boşanma hakkı kanunlarla korunmaktadır. Fakat bu nokta da kusur ilkesi eğer eşin kendi yaptığı bir hatadan dolayı ortaya çıkıyorsa bu durumda eş bu hakkını kullanamaz. Örneğin sürekli borç alan ve çalışmayan evine bakmayan bir eş, eşinin onu terk etmesi durumunda mahkemeye başvurup eşinin kusurlu olduğunu beyan etmesi boşanma sebebinde evi terk eden eşi kusurlu göstermez.

Temelden Sarsılma

Devam eden evliliğin, iki eşin ortak kanaatince kendilerine yarar sağlamayacaklarına karar vermesine temelden sarsılma ilkesi denir. Bu durumda evlilik kurumunun iki bireye de bir katkı sağlamayacağı düşünülerek boşanma söz konusu olabilir. Evlilik iki birey ve çocukların huzurlu ve mutlu yaşadığı bir aile yaşantısını inşa etmek ve bireylerin bu şekilde topluma daha yararlı insanlara dönüşmesini sağlamaktır. Bu nokta da kendi içinde sorunları olan bir evliliğin çocuklara ve topluma yararı olmayacağı için devam ettirilmesi doğru olmayacaktır.

Elverişsizlik

Eşlerden birinin kendi üzerine düşen sorumluluklarından kaçması ve bu sorumlulukları yerine getirmemesine bağlı olarak elverişsizlik ilkesi ortaya çıkar. Bu nokta da psikolojik ve bedensel olarak evlilik ilkesini yerine getiremeyen çiftlerden birinin diğerine karşı boşanma davası açma hakkı vardır.

BOŞANMA AVUKATLARINA YANSIYAN BAŞLICA BOŞANMA NEDENLERİ

Daha önce söz ettiğimiz ilkelerle çelişen durumlar evliliklerde sıklıkla ortaya çıkan sorunlardır. Yukarıda ki ilkelere ters düşen başlıca boşanma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Elverişsizlik – Psikolojik hastalıklar
 • İrade – Terk edilme durumu
 • Kusur – Suç işleme ve haysiyet kaybını oluşturan durumlar.
 • Temelden Sarsma – Zina

BOŞANMA AVUKATI DESTEĞİ ALMANIN ÖNEMİ

Boşanma avukatı, yukarıda ki sebepler hemen hemen her boşanma sebebinin altında yatan temel etkeni belirler ve buna gere savunma hazırlar. Boşanma davası açmaya karar veren çiftlerin ya da boşanmak isteyen eşin, dava açmadan önce avukat ile görüşmesi ve profesyonel destek alması gerekmektedir. Zira öncelikle boşanma isteğinin hangi sebeplere dayandığının doğru ve eksiksiz bir şekilde masaya yatırılması ortadaki soruna göre boşanma davasının gidişatına yön verilmesi gerekmektedir.

Boşanma avukatı, boşanmak isteyen bir eşin sunduğu her iddianın boşanmaya olanak sağlamayacağını hukuki açıdan bilen avukattır. Örneğin sürekli mutfakta sakarlık yapıp tabak kıran bir eş için boşanma davası açılıp, ev eşyasına zarar verme nedeni ile boşanma davası açılamaz. Bu nokta da eşin istekli ve bilerek alınan tüm tabakları kırdığının kanıtlanması ve bu durumun aile üzerinde ekonomik ve psikolojik yük oluşturduğuna hakimin kanaat getirmiş olması gerekir.

Boşanma başlangıcı ve davanın devam etmesinde yaşanan süreç kadar boşanma davası sonuçlandıktan sonra da önemli bir süreç sizi beklemektedir. Zira eşler arasında hak edilmiş hakların tanzimi ve diğer ekonomik konuların mahkeme hükmüne uygun olarak sonlandırılmasını avukatlar sağlayabilir. Bu nokta da boşanma sonrasında hak ettiğiniz haklarınızın alınabilmesi içinde boşanma avukatınızı iyi seçmiş olmanızda fayda var.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası çiftlerin artık birbirlerine karşı olan sorumluluklarının hukuki olarak sona ermesidir. Çiftlerin her hangi biri veya ikisi birden Türk Medeni Kanunu’nda yazılı boşanma sebeplerinden bir veya birkaç tanesini öne sürerek gerekli mahkemeye başvurabilir. Böylece boşanma süreci başlamış olur.

Boşanma Davası Süreci

Süreç çiftlerden bir tanesinin aile mahkemesine veya bölgede sorumlu olan mahkemeye başvurması ile başlar. Eğer bu başvuru tek taraflı yapılmış ise dava çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilir. Davacı olan taraf boşanma dilekçesi hazırlayarak başvurusunu yapar ve mahkeme süreci başlar.

Lakin çiftler birbirleri arasında uyumu kaybedip ayna anda bunun farkına da varabilirler. Bireylerin ortak kararı ile alınan ve sonrasında mahkemeye taşınan sürece de anlaşmalı boşanma davası denir. Bu yönde ilerleyen süreçlerin çok daha hızlı hatta tek celsede bittiğini söyleyebiliriz. Bu tarz davalarda boşanma dilekçesinin yanı sıra çiftten anlaşmalı boşanma protokolü de istenmektedir.

Boşanmak İçin Evlilikte Mutsuz Olmak Yeterli Mi?

Evli bir hayat sürmek aslında hayatı yeni bir insanla paylaşıyor olmak demektir. Ve bu paylaşım en adil şekilde olmalıdır. Çiftlerden bir tanesini kendi haklarının ötesine geçip eşinin haklarını gasp ediyorsa burada mutlu bir evlilik beklemek anlamsız olacaktır.

Eğer birey hakarete maruz kalıyorsa, gurur kırıcı ifadeler ile karşılaşıyorsa veya daha ötesinde darp ediliyorsa boşanma hakkı kendisinde doğar. Kimse hayatını istemediği bir şekilde geçirmek zorunda değildir. Lakin unutmamak gereken bir nokta daha var. Bu süreçte unutulan çocuklar oluyor. Her ne kadar bireyler mutsuz oldukları bir evliliği sonlandırmak isterlerse hak verilebileceği gibi çocuklarının geleceğini de düşünmek zorundadırlar. Bu sebeple de zaten boşanmalar genellikle olabilecek en uç noktada meydana gelmektedir.

Türk Medeni Kanununda Yer Alan Boşanma Sebepleri

Bu sebepler TMK 4721 sayılı yasaya göre iki gruba ayrılmıştır. Bunlar özel sebepler ve genel sebeplerdir.

Zina bu maddelerden bir tanesidir. Evlilik süreci ile birlikte çiftlerin birbirine karşı sorumlulukları başlar. Aslında bir nevi sadakat yemini ediliyor da diyebiliriz. Çiftlerden bir tanesi evlilik dönemi içerisinde bir başkasıyla münasebette bulunursa, yani zina yaparsa diğer tarafın boşanma davası açma hakkı doğar. Bu durumda evliliğin temelden sarsılması ilkesine girmektedir. Alttaki başlıkların altında bu sebepleri daha detaylı bulabilirsiniz.

Boşanmanın Özel Nedenleri

Hakaret edici sözlerin kullanılması, bireyin gurur kırıcı sözlere maruz kalması ve küçük düşürülmesi özel nedenler arasında gösterilebilir. Bunun yanında tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda boşanma davasına gerekçe olabilecek sebeplerden sadece birkaçıdır.

Ayrı bir nedende terk durumudur. Çiftlerden her hangi birisi sebepsiz bir şekilde aileyi terk ederse de dava açılabilir, süreç başlatılabilir.

Boşanmanın Genel Nedenleri

Özel nedenlerin yanı sıra devlet yasa haliyle boşanmanın genel nedenleri konusunda kurallar getirmiştir. Evliliğin temelden sarsılması ilkesi de bunlardan bir tanesidir. Tabi bir genelleme olması sebebiyle içinde birden fazla neden barındırabilir. Yargıtay tarafından belirlenen bu nedenlerden her hangi birisine veya birden fazlasına maruz kalan taraf yine boşanma davası isteğinde bulunabilir.

Genel nedenlerden diğeri ise anlaşmalı olarak çiftlerin boşanmasıdır. En sakin ve sorunsuz geçen davalardan bir tanesidir. Çiftler karşılıklı olarak karar alırlar ve dilekçelerinde bunu dile getirdikleri takdirde genellikle bir celsede davalar sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları bir üst paragrafta da belirttiğimiz gibi çiftlerin geçinemediği ve ortak karar ile boşanma sonucuna vardıkları davadır. Anlaşmalı boşanma protokolü çevresinde taraflar nafaka, taşınmazlar ve çocukların velayeti gibi konularda ortak görüş bildirip mahkemeye verirler. Bunun neticesinde de iki taraftan bir tanesi sorun çıkarmazsa mahkeme bir veya iki celsede davayı sonuçlandırır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları her aşamada çekişmeli davalara göre hızlı bir süreçtir. Burada da başvuru yapılması gereken makam konusunda ayırt edici bir özellik yoktur. Taraflar her hangi bir adliyede aile mahkemesine başvurarak ayrılma talebinde bulunabilirler. İkametgah üzerinden yetkili mahkemenin belirlenmesi gibi bir durum burada söz konusu değildir. Boşanma dilekçesi ile başvuru yapıldıktan sonra diğer prosedürlere gerek olmadan mahkeme günü verilecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünün de hazırlanması ile birlikte dava açılmış olur.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları genel anlamında tek taraflı alınan kararın sonucunda ortaya çıkar. İlişkilerde genelde ezilen, hakarete uğrayan veya mağdur edilen taraf davacı olma yoluna gider. Diğer bireyin boşanmak istememesi durumunda çekişmeli boşanma süreci başlar.

Anlaşmalı gerçekleşen davalara göre biraz daha uzayabilen sürecin hızlanması konusunda bir tarafın haklılığını ortaya koyan delil veya şahitlerin olması oldukça önemlidir. Bu konuda da bireylerin tek başına hareket etmemesi ve boşanma avukatlarından yardım alması daha uygun olarak görülüyor. Sürecin başlamasıyla birlikte çiftlerden bir tanesi gurur kırıcı veya kendisini mağdur duruma düşürecek bir olay yaşamış ise tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Son olarak dediğimiz gibi bir tarafın boşanmak istememesi gibi durumlarda mahkeme çiftlerin durumu yeniden ele alması ve düşünmesi için erteleme kararı alabilmektedir.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Başvuru yapılması için bazı resmi evrakların bir araya getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bir dipnot olarak eklemek gerekirse bu evrakların hazırlanmasında ve düzenlenmesinde avukatınızla ortak hareket etmeniz daha doğru adımlar atmanızı sağlayacaktır.

 • Boşanma davası dilekçesi.
 • Boşanma davasının açılması için gerekli olan harç ve gider avansının yatırıldığını gösteren makbuz.
 • Kimlik veya yerine kullanılabilecek pasaport.
 • Boşanma dilekçesi hazırlanırken ortaya atılan nedenler ve bu nedenleri destekleyen deliller.
 • Anlamlaşmalı boşanma protokolü de yine anlaşmalı ayrılıklarda hazırlanması gereken bir belgedir.
 • Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması
 • Dava dilekçesi hazırlanırken bilmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.
 • Bunlardan ilki davanın açılacağı mahkemenin dilekçenin başına yazılması.
 • Sonrasında dilekçenin içerisinde mutlaka davayı açan kişinin adı ve soyadı,
 • TC kimlik numarası, adres bilgisi ve davanın boşanma üzerine açılmak istendiği yazmalıdır.

En önemli noktalardan bir tanesi ise boşanma sebebinin tüm detayları ile dilekçede yer almasıdır. Ve bu iddiaları destekleyecek olan delillerin nasıl ortaya konulacağı da eklenmelidir. Eğer şahit belirtilir ise şahidin adı soyadı ve adres bilgilerinin de eklenmesi gerekmektedir. Kısacası boşanma sebebi olarak gösterdiğiniz konu üzerinde sizi haklı çıkaracak tüm delilleri bu dilekçeye ekleyebilirsiniz.

Konya’da Boşanma davasının açılması için dava dilekçesinin hazırlanması ve yukarıdaki belgelerin bir araya getirilmesi yeterli olacaktır.

Davalarda Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli kısmı belki de anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Bu protokolde çocuk varsa çocuğun durumu, ortak malların durumu, taşınmazların ve değerli eşyaların durumu, tazminat ve nafaka gibi mali konular bir anlaşmaya bağlanır. İki tarafında üzerinde uzlaştığı konular olması ise yeterli olmayacaktır. Bu protokolü aynı zamanda boşanma davasına bakan hakiminde onaylaması gerekmektedir. Eğer aksi yönde görüş bildirirse düzenlemeler yapılarak yeniden sunulabilir. Ve unutulmaması gerekir ki anlaşmalı boşanma sürecinin gerçekleşmesi için tarafların en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Gerekli Mi?

Boşanma talebinde bulunan tarafın muhakkak mahkeme heyetine bir sebep sunması gereklidir. Bunlar Türk Medeni Kanunu’nda ayrılı gibi özel veya genel nedenler olabilir. Mahkeme sürecinde de yine bu iddiaların ispatlanması gerekir. İspatlanmadığı takdirde mahkeme davayı reddedebilir. Yani davayı açan taraf öncelikle boşanmak için sebebini sunmalı ve elindeki argümanları da delil olarak göstermelidir.

Konya’da Boşanma Davaları İçin Nereye Başvurmak Gerekiyor?

Boşanma davalarını başlatmak için adliyeye başvurmanız gerekir ancak her adliye de bu süreci başlatamazsınız. Burada karşınızda üç farklı seçenek çıkıyor.

 • Davacının ikametgahının bulunduğu bölgedeki adliyede başvuru yapabilirsiniz.
 • Davalının ikametgahının bulunduğu bölgedeki adliyeden başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Ve son olarak da son 6 ay içinde davalı ve davacının ikametgah ettiği bölgedeki adliyeye başvurarak süreç başlatılabilir.
 • Başvurular adliyelerin Aile Mahkemeleri bölümünde yapılır ve yine duruşmalar aynı yerde gerçekleşir.

Konya’da Boşanma Davası Hangi Mahkemelerde Açılmalıdır?

Konya’da Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülür. Ülkemizde birçok küçük ilçe olduğu için bir bilgi daha verelim. Bazı ilçe adliyelerinde Aile Mahkemesi olmayabilir. Bu durumlarda davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Yani dava dilekçesi hazırlanırken en üstte ki hitap kısmında Asliye Hukuk Mahkemesi esas alınarak düzenleme yapılmalıdır.

Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mu?

Boşanma davalarında avukat zorunlu değildir ancak kesinlikle önerilir. Çünkü birbirinden farklı prosedürler tarafları bekliyor olacak ve ayrılmanın getirdiği bir psikolojik yorgunlukta tarafların üzerinde olacak. Sağlıklı karar alma konusunda avukat tutulması daima tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda davanın lehte sonuçlanması için ortaya sunulacak delillerin usullerine uygun bir biçimde toplanması ve mahkemeye sunulması konusunda da yine avukatlar yardımcı olacağı için tutulması önerilir.

Boşanma Avukatının Görevleri

Boşanma avukatı Konya gibi büyük şehirlerde bir telefon kadar uzağınızda olan meslek gruplarına dönüştü artık. Günümüzde maalesef ayrılık oranlarının artması ile bu alanda nitelikli avukat sayısında da belli bir artış olduğu söylenebilir.

Boşanma avukatının başlıca görevi müvekkili ile sürekli temas halinde olup hakkını en iyi şekilde savunmak ve istenen sonuca ulaşmaktır.

Diğer bir görevi prosedürler konusunda tarafı olduğu kişiyi bilgilendirmek ve yardımcı olmaktır.

Görev olarak görebileceğimiz bir diğer konuda çatışmalı bir şekilde ayrılan çiftler arasında tabiri caiz ise aracı olmaktır. Yani nafaka, velayet, taşınmazlar gibi konularda çiftlerin bir karara varması gerektiğinde eğer tartışma ortamı oluşacaksa bu boşanma avukatları üzerinden de yapılabilir. Başlıca görevler arasında bunlar gösterilebilir.

Boşanma Avukatının Süreç İçindeki Önemi

Boşanma avukatları aslında davanın en kritik görevindedirler diyebiliriz. Zira boşanma süreçleri çiftleri her anlamda yorgunluğa sürükleyebilir. Özellikle psikolojik yıpranmalar kaçınılmaz olarak bireylerde görülmektedir. Bu noktada gerçekleştirilmesi gereken prosedürler açısından müvekkillerine yardımcı olurlar.

Bir diğer önemli nokta sağlıklı karar verebilme. Dediğimiz gibi evliliklerin sonlandırılması psikolojik olarak bireylere ağırlık yükler. Bu noktada sağlıklı kararlar almak kimi zaman zorlaşabilir. Avukatlar böylesi durumlarda devreye girerek yardımcı olabilir.

Son olarak özellikle çekişmeli boşanma davalarında taraflar olaylı bir ayrılık gerçekleştiriyorsa bir araya gelmeleri doğru olmaz. Bu noktada avukat taraflar arasında bir köprü görevi görür ve karşılıklı alınması gereken konular hakkında yardımcı olur.

Boşanma Davası Açma Masrafları

Boşanma davası açma masrafları her yıl devlet tarafından belirlenir ve davacıların ödemesi gerekir. Harç miktarı ise tazminat ve nafaka miktarındaki değişime göre belirlenmektedir. Tüm bunların yanında birde gider avansı vardır. Dosya masrafı, süreç içindeki giderler ve tebligat masrafı gider avansı adı altında toplanır. Davacı eğer savunduğu konularda haklılık kazanırsa bu masraflar davalı tarafından karşılanır. Aynı şekilde davalı konumunda bulunan taraf kazanırsa iki tarafında masrafını yine davacı ödeyecektir.

Evlilikte Sorumsuzluklar Ve Bitme Nedenleri

Hayatın normal akışı içinde karşımıza çıkan olaylardan bir tanesi de çiftlerin boşanmasıdır. Boşanma süreci kısa bir tabirle çiftlerin artık birbiri üzerinde ki sorumluluklarını kaybetmesi demektir. Bu noktaya gelinmesi hususunda ise genelde farklı hikayeler ile karşılaşmaktayız. Bunlar özellikle çiftlerden her hangi birisinin sorumluluklarını yerine getirememesi veya getirmemesi üzerinde gerçekleşiyor. Sorumluluk bilincinin kaybolması ile birlikte geçinememe durumu ortaya çıkıyor. Sürecin sonunda ise çiftler birbiri üzerindeki sorumluluklardan kurtulmak için boşanma davasına başvurabilir.

Biten Evliliklerde Çocuklar

Sanırım bu tarz olayların en çok etkilediği kişiler yine en masum olan çocuklar oluyor. Çiftler tabi ki anlaşamayabilir, fikirler uyuşmayabilir ve devamında ayrılma kararı alınabilir. Ancak burada çocukların haklarının ve yaşamlarının zarar görmemesi gerekmektedir. Bu noktada da ebeveynlere büyük sorumluluk düşmektedir.

Boşanma sürecinin çiftler olduğu kadar çocuklar içinde psikolojik sonuçları olacaktır. Bu sürecin en yumuşak şekilde atlatılması gerekir. Bu bakımından çiftlerin çocukların velayeti veya eğitimi gibi kritik konularda ortak karar alması gerekmektedir. Bu hukuki olduğu kadar aynı zamanda insanı ve vicdani bir görevdir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

– Zina
– Şiddet
– Saygısızlık
– Aşırı Güven
– Zenginleştirme
– İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma
– Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması
– Eşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışması
– Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi
– Karı veya kocada bulunan sürekli hastalık hali
– Aşırı kıskançlık
– Erkeğin çalışmaması, eşini çalışmaya zorlaması
– Üvey çocuklara uygulanan şiddet
– Cinsel ilişkilerdeki dengesizlik
– Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması
– Eşlerin birbirlerine sürekli yalan söylemesi
– İnançlardaki ciddi farklılık
– Aşırı yoksulluk
– Kadının aşırı lüks yaşam isteği
– Alkol ve kötü huylar
– Çocuk sahibi olamama
– Değişiklik arzusu
– Çok erken veya çok geç yaşta evlilik
– Sevmediği bire kişi ile evlenmeye zorlanmak
– Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak
– Tahammülsüzlük
– İnternet etkisi
– Evlilik kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı
– Eğitimdeki farklar
– Dedikodu çıkarmak