İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan hukuk alanıdır. Biz de Hukuk Bürosu olarak kanunların sağladığı bu devlet gücünü kullanıp hızlı bir şekilde birçok alanda hukuki hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (SENET, ÇEK, POLİÇE ) icra yolu ile tahsili, adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili ve çokca karşılaşılan durumlardan bir tanesi olan kira alacağının tahsili için icra takibi veya kiralanan evin tahliyesine yönelik icra takibi yapılması gibi konuların tümünde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.