İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan hukuk alanıdır. Biz de Hukuk Bürosu olarak kanunların sağladığı bu devlet gücünü kullanıp hızlı bir şekilde birçok alanda hukuki hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (SENET, ÇEK, POLİÇE ) icra yolu ile tahsili, adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili ve çokca karşılaşılan durumlardan bir tanesi olan kira alacağının tahsili için icra takibi veya kiralanan evin tahliyesine yönelik icra takibi yapılması gibi konuların tümünde müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Büromuz tarafından İcra Ve İflas Hukuku Alanında Verilen Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takibi (SENET – ÇEK – BONO – POLİÇE)
 • Kira Alacağına Yönelik İcra Takibi ve Kiralanan Evin Tahliyesi
 • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takibi
 • İcra Takibine İtiraz
 • İtirazın İptali davaları
 • Menfi Tespit Davaları
 • İstirdat Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İcra Ceza Davaları (Taahhüdün İhlali, Karşılıksız Çek Suçu …)
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İhtiyati Haciz davaları
 • İhalenin Feshi Davaları
 • İflas ve Konkordato Davaları
 • Konya İcra Avukatı, Konya İflas Avukatı, Konya İcra ve İflas Avukatı arayanlar  iletişim sayfamızdaki telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.